top of page
Plakat Usikkerkunstjente nett.jpg

Foto: Tor Simen Ulstein

USIKKERKUNSTJENTE forestiller seg selv som Jackson Pollock. Dansende over lerretet med frie bevegelser med penselen som et redskap for malerens indre følelser. Euforien blomstrer i det hun går inn i rollen som en maler, i et lite galleri på Enerhaugen. Hun ser maleriet som materialer. Det fargeløse lerretet er et vevd tekstil, glassløperen som knuser pigmenter er en skulptur. Hun blir møtt av sine egne begrensinger i det hun tror at maleriet er en skulptur. I en oppvåkning starter hun med å tegne sitt eget navn, veve det, risse det inn i stein, så mange ganger at hun skaper et ekkokammer av sitt egen navn i maleriet. Utstillingen er en iscenesettelse av den fysiske kontakten mellom kunstneren og håndverket, en åpen dialog i en låst posisjon. 

 

USIKKERKUNSTJENTE er en kunstnerduo bestående av Alexandra Jegerstedt (f. 1986 Trondheim) & Iben Isabell Krogsgaard (f.1993 Arendal). De samarbeider med utgangspunkt i individuelle praksiser, ved å bruke hverandres kunnskap om materialer og teknikker. Det oppstår et dynamisk møte i dialog, tegning og material utprøvinger, hvor de utfordrer hverandre til å tenke nytt. Gjennom en bevisstgjøring av materialer går de på kompromiss med egne idéer for å skape et eget og nytt uttrykk sammen som én. De har arbeidet sammen siden 2018 og skal i 2021 stille ut på Telemark Kunstsenter (Skien) og KÖSK (Oslo). 

Utstillingen er støttet av NORSKE BILLEDKUNSTERE (NBK) og KULTURRÅDET.

bottom of page