top of page
Jisca Plakat web.jpg

ULYDIGE BYGG: et stedsspesifikt lydverk, en utstilling og en seminarrekke. Et samarbeid mellom Disobedient Buildings, Jiska Huizing og Van Etten (12.11.21-28.11.21).

 

Når bygninger eldes, kan de bli ulydige. Nye beboere flytter inn, materialer ruster og nabolaget forandrer seg. Kan dette ulydige utforskes ved lyd? I to år har en gruppe forskere på prosjektet Disobedient Buildings ved universitetet i Oxford undersøkt hvordan folk i dag opplever å bo i boligblokker som eldes. Som et samarbeid mellom forskerne og Van Etten Gallery har lydkunstner Jiska Huizing fått tilgang til innsamlet materiale og respondert på dette gjennom et stedsspesifikt lydverk. Huizings verk tar de besøkende med rundt i området rundt Enerhaugen Borettslag på Tøyen i Oslo, hvor lyden fører oss inn bak dører, opp i etasjene, eller under jorden. Verket er presentert gjennom en nettside og en publikasjon med tekst, bilder og kart.

 

PROGRAM:

 

13.11.21, 14:00: Ulydige bygg: folk og samling. En samtale mellom Audun Kjus (Norsk Folkemuseum) og Anna Ulrikke Andersen (Disobedient Buildings).

 

20.11.21, 14:00: Ulydige bygg: lyd og sted. En samtale mellom Jiska Huizing og Trond Lossius (Den Norske Filmskolen/ Griegakademiet)

 

27.11.21, 19:00 Performance av Jiska Huizing.

 

Med støtte fra: Arts and Humanities Research Council UKRI, the University of Oxford, Kulturrådet og Kulturetaten Oslo Kommune.

 

Eng: ULYDIGE BYGG: a site-specific sound work, an exhibition, and a series of seminars. A collaboration between Disobedient Buildings, Jiska Huizing and Van Etten Gallery. (12.11.21-28.11.21)

 

Aging buildings can be disobedient. New residents move in, materials decay and the neighbourhood change over time. Could this disobedience be explored sonically? Over the past two years, a group of researchers at the Disobedient Buildings project at the University of Oxford has explored how people today experience everyday life in aging blocks of flats. As a collaboration between the researchers and Van Etten Gallery, sound artist Jiska Huizing has been invited to respond to the research materials through a site-specific sound walk. Huizing’s work takes the visitors through the area surrounding Enerhaugen Borettslagt at Tøyen in Oslo, where the sound takes us inside, behind the doors, up through the high-rise, or down beneath the surface.

bottom of page