top of page
Plakat Snorre Ytterstad kopi.jpg

Velkommen til åpning av utstillingen Funny Little Twin av Snorre Ytterstad.
Fredag den 10. november KL 19:00.
Vi fyrer i peisen og byr på hjemmebrygget øl i glasset, vel møtt!

------------------------------------------------------------------

Funny Little Twin 
Snorre Ytterstad
10.11-26.11.23

{

"prompt": "(The Inherit Comedy of the Objects), (Funny Little Man) snorre_ytterstad making a weird, nonsensical, absurd and irrational sculpture fused with Minimalism and references to mortality and the body. "Do more. More nonsensical, more crazy, more machines, more breasts, penises, cunts, whatever - make them abound with nonsense", natural light, 8 k, photo, realistic+, high quality, HD, professionally, studio quality, highly detailed face",

 

"negative_prompt": "cartoon, 3d, deformed face, baby, deformed hands, dark, tongue, sharp background, landscape, outside, park,",

 

"is_adv_mode": true,

"selected_sd_model": "snorre_ytterstad_step_7000",

"img_width": 512,

"img_height": 704,

"num_imgs": 1,

"seed": 609610,

"num_steps": 25,

"scheduler": "k_euler_ancestral",

"guidance_scale": 6.66,

"small_mod_seed": 0,

"controlnet_model": "None",

"do_controlnet_preprocess": true,

"control_weight": 1,

"do_v_prediction": false,

"is_clip_skip_2": false,

"applet_name": "txt2img",

"image_no": 403

}

Ytterstads arbeider beskrives ofte som en utforskning av arketyper eller verdisystemer i og utenfor kunstrommet. Han er opptatt av å problematisere kunst som persepsjon og språk, der forholdet mellom det imaginære og det konkret fysiske forskyves gjennom transformasjoner eller modifikasjoner. Arbeidene består av en leken og formal problematisering av skulptur, rom eller objekt, og har ofte noe absurd ved seg som synliggjør forholdet mellom det rasjonelle og det sanselige i kunsten.

Snorre Ytterstad (f. 1969) har hatt en rekke separatutstillinger som blant annet Galleri Blaker (2021), Akershus Kunstnersenter (Nitja) (2019), Kunstnerforbundet (2018), Galleri Balkong ved Tromsø Kunstforening (2018), Nasjonalmuseet Museet for Samtidskunst  (2011), Galleri Erik Steen (2008) og Galleri Wang (2004). Ytterstad har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant annet Prosjektrom Helium (2021 og 2018), Skulptur Biennalen (2017), Lorch Schive kunstpris ved Trondheim Kunstmuseum (2015), Stormen Kulturhus (2014), Kristinehamns Konstmuseum (2011), Henie-Onstad Kunstsenter (2009) og Eskilstuna Konstmuseum (2006). Han er representert i samlinger som Nasjonalmuseet, Norsk Hydro, De Sammlung Olbricht, Rogaland Kunstmuseeum, Sørlandet Kunstmuseeum og SpareBank1 Nord-Norges Kunststiftelse. Ytterstad har utdanning fra Vestlandets Kunstakademi i Bergen (1992–95) og Statens Kunstakademi i Oslo (1995–96). Han bor og arbeider i Oslo.

bottom of page