top of page

Terje Nicolaisen 09.10.20 - 25.10.20

Plakat Maja.jpg

Foto: Tor Simen Ulstein

Arbeidene som Bang Haugsgjerd viser på Van Etten er en utforskning av ulike støpte materialer og keramisk skulptur. Ornamentikk, japansk folkekunst og hulemalerier, er impulser som har formet den idemessige utviklingen i hennes kunstnerskap. Utstillingen “Flipper” presenterer skulpturer basert på ideen om fiske-skikkelser og elementer fra fontener. Sanitære systemer fra offentlige rom er gjennomgående som scenografisk bakteppe i hennes universer. Hun betrakter og refererer til dette som symboler på menneskets potensiale til å ta i bruk og omgjøre naturen for å skape siviliserte samfunn, institusjoner og systemer. Ut i fra dette rammeverket hentes det inn subjektive, drømmeaktige eller mytiske fortellinger. Hennes personlige motiver settes i sammenheng med fenomener og ideer- både historiske og fra samtiden.

 

Maja Pauline Bang Haugsgjerd (1984) er født og arbeider i Oslo. Hun har en bachelor i keramikk og master i billedkunst begge ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tideligere vist separatutstillingene “Abloution” på LYNX i 2015 og “Thermae Tepidarium” på Skylight galleri i 2018. Hun uteksaminerte og deltok i avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus våren 2019.

The works of Bang Haugsgjerd are explorations of ceramic sculpture and casted materials. Ceramic ornamentation, Japanese folk art and cave paintings are impulses which have developed and shaped her artistic ideas. The exhibition “Flipper” presents ceramic sculptures based on ideas of fish-like shapes and various elements from fountains. Sanitary systems in public space serve as scenographic backdrops throughout the artist’s universes. She contemplates and refers to these as symbolic of humans’ potency in utilising and modifying nature in order to create civilised societies, institutions and systems. It is within this framework she collects subjective, dream-like and mythical tales, while also working from personal motivations. Her artistic expression is paralleled with considerations regarding contemporary phenomenon.

Maja Pauline Bang Haugsgjerd (1984) is born and works in Oslo. She has a BFA in ceramics as well as an MFA in visual art, both from Oslo National Academy of the Art’s. She has previously exhibited her work in the solo exhibitions “Abloution” at LYNX in 2015 and “Thermae Tepidarium” at Skylight Gallery in 2018. In 2019 she graduated and partook in the graduation exhibition at Kunstnernes Hus.

bottom of page