top of page
Hanne Tyrmi Plakat kopi.jpg

Hanne Tyrmi // Betroelser

Åpningstider: Lørdag og Søndag 13-16 i utstillingsperioden

Åpent etter avtale: info@vanettengallery.com

Van Etten har gleden av å presentere Hanne Tyrmis utstilling Betroelser. I det mørke kjellerlokalet henger en gruppe patinerte dundyner tungt fra kjettingtaljer boltet i taket. De antropomorfe skikkelsene skaper en intim atmosfære og brister av mangelen på omsorg og trygghet. En dyne har som oppgave å beskytte og varme. Tyrmis kropper er derimot eksponert og avkledd. Stille og insisterende utfordrer installasjonen Den innerste ensomheten vår opplevelse av materialet med tydelige referanser til kroppen - dens form og dens sårbarhet. 

 

Bly som materiale er en gjenganger i Tyrmis kunstnerskap. Også i denne utstillingen viser hun til blyets mørke melankoli. Den matte og grå flaten er en sterk kontrast til de eteriske og luftige dundynene. Tungmetallet er et ambivalent materiale - mykt og giftig, ugjennomtrengelig og formbart, og en motsetning til en kollapset  menneskekropp. Som mennesket selv opptrer Tyrmis arbeider som komplekse undersøkelser av forholdet mellom det lyse og mørke, tunge og lette. 

 

I dialog med Van Etten viser Kunstnernes Hus Hanne Tyrmis utstilling Hester dør stående mellom 28. januar og 20. mars 2022. I samsvar med utstillingen på Van Etten, består Hester dør stående nesten utelukkende av nye verk – i hovedsak tredimensjonale arbeider og installasjoner. Tyrmi fyller hele Kunstnernes Hus med sine monumentale verk, som formidler en sammensatt og helhetlig opplevelse av hennes viktige kunstnerskap.

 

Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1981–85). Tyrmi har markert seg i en årrekke med viktige separatutstillinger ved blant annet Haugar Kunstmuseum i 2014 og Kunstnerforbundet i 2016. Kunstneren har også hatt flere utstillinger internasjonalt, blant annet på Museu de Arte Moderna i São Paulo. Tyrmi er innkjøpt til en rekke samlinger og har utført flere offentlige kunstprosjekter.

Van Etten is pleased to announce Hanne Tyrmi’s exhibition ‘Confessions’.  In the dimmed basement, a group of patinated duvets hangs heavily from the ceiling by thick chains. An intimate atmosphere is created in the room as the anthropomorphic shapes crumble from the lack of care and nurture. The function of the duvet is to protect and keep you warm.  Tyrmi’s bodies, on the other hand, are naked and exposed. Quietly and insistently, the installation ‘The Inner Loneliness’ challenges our experience of the material with clear references to the body - its shape and its vulnerability. 

 

Lead is a material Tyrmi often uses to express herself. Also in this exhibition she refers to its dark melancholy. The dull, dark grey surface is in stark contrast to the ethereal feather duvets. The heavy metal is an ambivalent material - soft and poisonous, impenetrable and malleable, and a contradiction to a collapsed human body. Tyrmi’s works appear as complex explorations of the interrelationships between brightness and darkness, the heavy and the light - much like human existence itself. 

 

In dialogue with ‘Confessions’ at Van Etten, Kunstnernes Hus will be showing Hanne Tyrmi’s exhibition ‘Horses Die Standing’ between 28 January and 20 March 2022. In line with the exhibition at Van Etten, ‘Horses Die Standing’ also consists almost exclusively of new works - mainly three-dimensional works and installations. Tyrmi’s monumental works occupy the halls of Kunstnernes Hus to give a complex and comprehensive presentation of her important work. 

 

Hanne Tyrmi (b. 1954) graduated from the Norwegian School of Crafts and Design in Oslo (1981-85). Tyrmi has distinguished herself as an important visual artist with several solo shows, among others at Haugar Kunstmuseum in 2014 and Kunstnerforbundet in 2016. She has also received international recognition, for example with her exhibition at Museu de Arte Moderna in São Paulo. Her works have been acquired by several large collections, and she has contributed to many public art commissions.  

bottom of page