top of page
Lasse Årikstad.jpg

Lasse Årikstads utstilling ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  på Van Etten utforsker tilstanden i en usikker tid hvor man ikke vet hvordan verden ser ut fra dag til dag. Som hverken gir svar eller stiller klare spørsmål.

 

Årikstad er kjent for å arbeide med et stort spenn materialer og metoder innenfor kollasj, maleri, installasjon, video og skulptur. Hans praksis spiller på det usammenhengbare i form av metode og tilnærming til materiale og motiv.  Kombinasjonen av kollasj, maleri og skulptur viser til noe uhøytidelig, improvisert og prosessbasert. Materialvalget er upretensiøst og den kreative prosessen spiller på sine egne premisser. Årikstads vilje til å utforske teknikker og metoder skaper energi og kontraster, der spennet mellom skulpturbygging av dopapir og møysommelig montering av kollasjer spiller sammen.  Denne fremtoningen gir verkene en selvstendighet som har beveget seg bort fra de vante referanserammene.  Ved å distansere seg fra et narrativ gir Årikstad utstillingen en frihet og en slags usivilisert holdning. Dette regelbruddet oppleves urent,  hvor abstraksjon og figurasjon, flate og form settes opp mot hverandre, og utfordrer. Gjennom sine verk, materialiserer Lasse Årikstad en anti-dogmatisk holdning.  Slik blir utstillingen en undersøkelse av hvordan ulike materialtradisjoner virker og får nye egenskaper og identiteter.Lasse Årikstad ( født 1983 i Kristiansand) er utdannet med MA fra Kunstakademiet i Bergen.De siste årene har han arbeidet med en større utsmykning for Bergen kommune samt kortfilmen For all tid, som blant annet ble vist på Kortfilmfestivalen i Grimstad 2020. Filmen ble nylig innkjøpt av Sørlandets Kunstmuseum. Årikstad er i tillegg innkjøpt av Koro, Stiftelsen Cultiva, Bergen Kommune, Norwegian Hull club og Musikeren Brian Eno.

bottom of page